ლაბორატორიული კვლევები;
რენტგენოგრაფია;
კომპიუტერული ტომოგრაფია;
კორონაროგრაფია;
ზოგადი ექოსკოპია;
კარდიოექოსკოპია,
ე.კ.გ. (ელექტრო კარდიოგრაფია)
დატვირთვის სტრეს ტესტი
ჰოლტერი;
ენცეფალოგრამა;
პაპ ტესტი;
ციტოლოგიური კვლევა;
ჰისტომორფოლოგიური კვლევა.