მცხეთა, სამხედროს ქ. #20
ტელ: (+995 32) 2 244 240; 2 244 241; 2 244 243
ფოსტა: info@mmc.com.ge

    ჩვენთან მოხვედრა შეიძლება შემდეგი ტრანსპორტით:
    დიდუბის ავტოსადგურიდან სამარშუტო ავტობუსი #2
    ბოლო გაჩერება – ნარეკვავი